← Stines Sprog

Stines Grammatik for Dummies

Ordklasser
 
 
substantiv
navneord
Ord, man for det meste kan sætte en eller et foran.
Ord, der beskriver ting, levende væsener eller begreber.
artikel
kendeord
Ubestemte artikler som en, et.
Bestemte artikler som den, det.
adjektiv
tillægsord
Ord, der lægger sig til et substantiv.
Adjektiver kan gradbøjes. Nogle dog med mere, mest.
Adjektiver kan også bøjes i ental og flertal.
adverbium
biord
Ord, der lægger sig til et verbum.
Adjektiver kan bruges adverbielt (ly-endelsen på engelsk).
Også ord som sommetider, aldrig, måske er adverbier.
verbum
udsagnsord
Ord, der fortæller noget om, hvad der sker (og hvornår).
Et verbum, der fungerer som lighedstegn, kaldes et kopulaverbum.
præposition
forholdsord
Ord, der beskriver forholdet til de følgende navneord.
Over / / Under bordet.
Tænke over / .
konjunktion
bindeord
Ord, der binder ord eller sætninger sammen.
Ord som og, at.
pronomen
stedord
Ord, der står i stedet for andre ord.
Ord som jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de.
Sætningsanalyse
 
 
subjekt
grundled
Den person eller ting i sætningen, der gør noget.
Jeg giver hunden et æble.
verballed
udsagnsled
Fortæller noget om, hvad subjektet i sætningen gør.
Kan godt bestå af flere ord, men kan kun indeholde ét finit verbum (verbum, man kan sætte jeg foran).
Jeg giver hunden et æble.
subjektsprædikat
omsagnsled til grundled
Findes, når verballeddet fungerer som en slags lighedstegn på subjektet.
Hunden er en labrador.
(direkte) objekt / akkusativobjekt
genstandsled
Den eller de, der bliver direkte påvirket af subjektets handling.
Kan bestå af flere ord. Kan faktisk være en hel sætning – en såkaldt ledsætning (sætning, der er led i en anden sætning).
Du kan ofte spørge dig frem til objektet: Hvad giver jeg?
Jeg giver hunden et æble.
objektsprædikat
omsagnsled til genstandsled
Findes, når verballeddet fungerer som en slags lighedstegn på objektet.
De kalder hunden Bimse.
indirekte objekt / dativobjekt
hensynsled
Den eller de, der bliver indirekte påvirket af subjektets handling.
Du kan ofte spørge dig frem til det indirekte objekt: Hvem giver jeg æblet til?
Jeg giver hunden et æble.
Jeg giver et æble til hunden.
Verbaltider
 
 
infinitiv
navnemåde
At spise.
præsens
nutid
Jeg spiser.
præteritum / imperfektum
datid
Jeg spiste.
På mange sprog beskæftiger man sig her meget med begrebet aspekt, som handler om afsluttede og uafsluttede handlinger.
perfektum
førnutid
Jeg har spist.
pluskvamperfektum
førdatid
Jeg havde spist.
futurum
fremtid
På dansk har vi ikke en egentlig futurumsform. I stedet låner vi fra de andre former:
  • Nutid + om lidt i morgen: Jeg spiser om lidt.
  • Infinitiv + vil skal: Jeg skal spise.
← Stines Sprog